componentComponent โปรแกรมเสริมอีกชนิดหนึ่งที่จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Joomla ของคุณ การใช้งาน Component แต่ละตัวนั้นต้องพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ค่อนข้างมาก เนื่องจาก Component มีรายละเอียดในการปรับแต่งค่อนข้างมาก หากต้องการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อติดตั้ง Component แล้วคุณจะสามารถมองเห็น Component ได้จากเมนู Component ทันที  สำหรับการนำเสนอบทความในส่วนนี้อาจมีเนื้อหาไม่มากนักเนื่องจากต้องใช้เวลาในการทดสอบ และเขียนบทความมากกว่าโปรแกรมเสริมอื่น ๆ หากมี Component ที่น่าใช้งานจะนำมาเสนอให้ทุกท่านได้ใช้งานอย่างแน่นอนกรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เขียนบทความด้วย JCE Editor
2 นับจำนวนคนเข้าเว็บไซต์ด้วย Vinaora Visitors Counter
Webdesign by Webgau.de | Support by Forum | XHTML & CSS Valide