ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


Joomla Extension ตอนที่ 2

 

จากตอนที่แล้ว (Extension เติมความสามารถของ joomla ที่คุณเลือกได้ ตอนที่ 1) ได้บรรยายความหมายในส่วนของ component ไปแล้ว สำหรับในตอนนี้จะเป็นการอธิบายถึงรายละเอียดของ module กันบ้าง

 

อ่านบทความ Joomla 3.5 >> คลิกที่นี่ <<

 

Module คือส่วนที่นำมาประกอบเพิ่มเติมให้กับ joomla ซึ่งบางโมดูลใช้ข้อมูลร่วมกับโครงสร้างหลักของ joomla และบางโมดูลก็สามารถทำงานเป็นเอกเทศด้วยตัวของมันเอง แต่โมดูลส่วนใหญ่นำข้อมูลจากโครงสร้างหลักของ joomla มาร่วมด้วย  เมื่อเราติดตั้งโมดูลเข้าไปแล้วจะต้องมีการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ภายในโมดูล เพื่อให้เกิดผลตามที่เราต้องการ เช่น ต้องการให้แสดง หรือไม่แสดงหัวเรื่อง เราสามารถกำหนดได้ และในแต่ละโมดูลก็มีรายละเอียดที่ต่างกันตามหน้าที่การทำงานของตนเอง  อีกหน้าที่หนึ่งของโมดูลคือเมื่อเราติดตั้งและกำหนดให้โมดูลในหน้าเว็บเพจต่าง ๆ นั่นหมายความว่าโมดูลหลาย ๆ ตัวรวมกันเท่ากับ 1 หน้าเว็บเพจที่มีความสวยงาม และมีความสามารถในการทำงานที่หลากหลาย

 

ทีนี้มาดูตัวอย่างโมดูลกัน ผมขอยกตัวอย่างโมดูลที่มีการติดตั้งเป็นพื้นฐานมาพร้อมกับ joomla อยู่แล้วนั่นคือ โมดูล latest news เป็นโมดูลที่แสดงรายการของรายการที่มีการเผยแพร่ในปัจจุบัน  รายการที่แสดงอยู่ด้านหน้าเว็บ ประกอบไปด้วยรายละเอียด 3 ส่วนดังนี้

 

joomla extension

 

joomla extension

 

joomla extension

 

เมื่อได้อ่านบทความนี้เข้าใจแล้ว จะช่วยทำให้คุณเกิดแนวคิดต่าง ๆ มากมาย เช่นการ Download โมดูล ต่าง ๆ มาใช้งานเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้ เว็บไซต์ ของคุณมีความโดดเด่น และแตกต่างจาก เว็บไซต์ อื่น ๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโมดูลต่าง ๆ จะต้องมีการทดลอง และทำความเข้าใจถึงวิธีการทำงานที่ถูกต้อง จึงจะทำให้ เว็บไซต์ มีประสิทธิภาพ

 


กลับเมนูหลัก joomla

ประวัติ joomla

joomla คืออะไร


Extension ช่วยให้ เว็บไซต์ ที่สร้างด้วย joomla มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น แต่ทั้งนี้ควรเลือก Extension ที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน