ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


บทความเพิ่มเติม เกี่ยวกับ module ของ joomla

 

ทุกครั้งที่เราติดตั้ง Module เสร็จเรียบร้อยแล้ว เรื่องที่ตามมาก็คือการปรับแต่ง Module ให้ตรงกับความต้องการของเรานั่นเอง ในการปรับแต่งนั้นส่วนที่เหมือน ๆ กันในทุก Module ก็คือ การปรับแต่งในส่วนของรายละเอียด และเมนู  Assignment สำหรับสิ่งที่แตกต่างก็คือพารามิเตอร์ของ Module นั้น ๆ  บทความนี้จะช่วยขยายความให้สามารถเข้าใจการทำงานของ Module และวิธีการในการปรับแต่ง Module ให้ตรงกับความต้องการของเรา เริ่มจากไปที่เมนู ส่วนขยาย  > การจัดการโมดูล

 

อ่านบทความ Joomla 3.5 >> คลิกที่นี่ <<

 

joomla-module

 

จะปรากฎรายการ Module ต่าง ๆ ที่ถูกติดตั้งลงบน เว็บไซต์ ของเรา

 

joomla-module

 

การเราต้องการเปิดใช้งาน หรือปรับแต่ง Module เพียงแค่คลิกไปที่ชื่อ Module ที่เราต้องการเปิด หรือต้องการปรับแต่ง จะปรากฎหน้าเว็บเพจแสดงรายละเอียดอันประกอบไปด้วย รายละเอียด, เมนู Assignment และ พารามิเตอร์

joomla-module

 

รายละเอียด :  เป็นส่วนที่กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับ Module  อันประกอบด้วย

          ชื่อเรื่อง  : สำหรับกำหนดชื่อให้กับ Module การตั้งชื่อ module สามารถตั้งเป็นภาษาไทยก็ได้ ตรงนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณครับ ว่าต้องการ ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย

          แสดงหัวเรื่อง : มีให้เลือก ไม่ หรือ ใช่ ความหมายคือ หากต้องการให้แสดงชื่อของ module ให้เลือก ใช่ แต่ถ้าไม่ต้องการให้แสดงชื่อ module ให้เลือก ไม่

          เปิดใช้งานอยู่ : มีให้เลือก ไม่ หรือ ใช่ ความหมายคือ หากต้องการให้ module ทำให้งาน ให้เลือก ใช่ และเมื่อต้องการไม่ให้ module ทำงานก็สามารถปิดการทำงานของ module ได้ โดยเลือก ไม่

          ตำแหน่ง : ในส่วนนี้มีความสอดคล้องกับการเลือก Template หากคุณเลือก Template ที่มีการสร้างตำแหน่ง Module เอาไว้มาก ในส่วนนี้ก็จะมีให้เลือกมากคุณสามารถกำหนดให้ Module แสดงในตำแหน่ง ต่าง ๆ ของ เว็บไซต์ คุณ เช่น ด้านบน, ด้านซ้าย, ด้านขวา ฯลฯ ย้ำนะครับว่า Template มีความสำคัญ เพราะฉะนั้นตอนเลือก Template ควรพิจารณาถึงตำแหน่งของ module ด้วยครับ

          เรียง : สำหรับกำหนดลำดับ ก่อน- หลัง หากเราวาง Module ในตำแหน่งเดียวกันหลาย ๆ  module

          ระดับการเข้าถึง : ประกอบด้วย เผยแพร่, ผู้ลงทะเบียน, พิเศษ

                 เผยแพร่ : หากเลือกหัวข้อนี้หมายความว่า ทุกคนที่เข้า เว็บไซต์ สามารถมองเห็น module นี้ได้

                 ผู้ลงทะเบียน : หากเลือกหัวข้อนี้หมายความว่า ผู้ลงทะเบียน และเจ้าของ เว็บไซต์ เท่านั้นที่มีสิทธิ์มองเห็น และใช้งาน module นี้ได้

                 พิเศษ : หากเลือกหัวข้อนี้หมายความว่า ผู้ดูแล เว็บไซต์ และทีมงานเท่านั้นที่มีสิทธิ์มองเห็น และใช้งาน module นี้ได้

 

เมนู Assignment

มีความสำคัญไม่แพ้ส่วนอื่น ๆ เพราะ เมนู Assignment เป็นตัวกำหนดการ แสดง module ในหน้าต่าง ๆ ของ เว็บไซต์ เช่น ต้องการให้แสดง module ที่หน้าแรกหน้าเดียว   หรือต้องการแสดงเป็นบางหน้า หรือต้องการให้แสดงทุกหน้า เป็นต้น

 

joomla-module

 

joomla-module

 

joomla-module

 

ทั้งหมด : หมายถึงให้แสดง module ที่เราเลือกทุกหน้า

ไม่ต้องการ : หมายถึงซ่อน และไม่ให้แสดง module

Select Menu Item (s) from the List : หมายถึงการเลือกให้แสดง module ที่เราเลือกในหน้าใดบ้าง เมื่อเลือกหัวข้อนี้แล้ว ให้คลิกเมาส์เลือก หน้าเว็บเพจ ที่เราต้องการให้ Module นี้แสดง การเลือกหลาย ๆ หน้าสามารถกดปุ่ม Shift หรือ Ctrl ร่วมด้วยได้ครับ

 


กลับเมนูหลัก Joomla

Joomla คืออะไร

Download Joomla


Joomla เป็น CMS ที่มีความสามารถสูง หากศึกษาและทำความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว คุณจะรู้ว่าการ สร้าง เว็บไซต์ เป็นเรื่องง่าย ๆ