ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


ติดตั้ง Joomla 3.5 บนโฮสติ้ง ตอนที่ 3

 

จากตอนที่ผ่านมา ติดตั้ง joomla 3.5 บนโฮสติ้ง ตอนที่ 2 เราได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลที่เราสร้างขึ้นเพื่อรองรับการติดตั้ง joomla 3.5 เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการตั้งค่า FTP ให้กับ joomla 3.5 ซึ่งเรายังไม่มีความจำเป็นต้องตั้งค่าแต่อย่างใด สามารถคลิกปุ่ม ต่อไป เพื่อติดตั้ง joomla 3.5 ในขั้นตอนต่อไปได้เลย เพราะเราสามารถตั้งค่า FTP ได้ในภายหลัง

 

joomla3.5 058

 

ติดตามต่อไป ติดตั้ง Joomla 3.5 บนโฮสติ้ง ตอนที่ 4 คลิกที่นี่