ทำความรู้จักกับ Icon หลักใน Windows 10 (Desktop icon)

 

desktop icon 005

 

เมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วมองไม่เห็น Desktop icon เราจะต้องกำหนดค่าให้ icon เหล่านั้นแสดง เพราะ icon แต่ละตัวตั้วนั้นมีความสำคัญ และแบ่งหน้าที่กันทำงานดังต่อไปนี้

This PC : เป็นเสมือนตัวแทนของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องที่เราใช้ เราสามารถเช็คสเปคคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของไดรฟ์เวอร์ รวมถึงการบริหารจัดการไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
Control Panel : เป็นส่วนควบคุมที่มีความสำคัญ เพราะเราสามารถปรับแต่งอุปกรณ์ให้ทำงานสอดคล้องกับความต้องการของเรา รวมถึง การเพิ่ม หรือถอนโปรแกรม ได้จาก Control Panel
User's File : ในส่วนนี้เราอาจจะเรียกว่าโปรไฟล์ก็คงไม่ผิด เพราะชื่อที่แสดงจาก Icon นี้จะเป็นชื่อที่เราใช้เข้าสู่ระบบ แยกกันตามบัญชีผู้ใช้ User's File นี้เป็นศูนย์รวมข้อมูลส่วนบุคคลที่แยกตามบัญชีผู้ใช้
Network : ส่วนควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบเครือข่ายแบบ LAN เป็นต้น
Recycle Bin : ถังขยะที่สามารถกู้คืนไฟล์ได้ เมื่อเราลบไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ไฟล์ดังกล่าวจะไปอยู่ใน Recycle Bin ทำให้เราสามารถกู้คืนไฟล์ได้ในกรณีที่ลบผิดไฟล์

 

การแสดง Desktop Icon บนหน้าจอ

เริ่มจากคลิกเมาส์ขวาบนหน้าจอ Desktop บริเวณพื้นที่ว่าง ๆ  แล้วคลิกเลือกเมนู Personalize

desktop icon 001

 

คลิกเลือกเมนู Themes

 

desktop icon 002

 

จากนั้นทางด้านขวามือของหน้าจอ Themes จะมีหัวข้อให้เลือกมีชื่อว่า Desktop icon settings คลิกที่ข้อความดังกล่าว

 

desktop icon 003

 

ต้องการให้ Icon ไหนแสดงบ้างก็คลิกเลือกในช่องสี่เหลี่ยมหน้า Icon นั้นได้เลย จากนั้นคลิกปุ่ม OK

 

desktop icon 004

 

Desktop Icon คือเรื่องพื้นฐานที่ผู้เริ่มต้นศึกษา Windows10 ต้องทราบและทำความเข้าใจ เนื่องจากจะมีผลเกี่ยวโยงกับคำสั่งอื่น ๆ ของ Windows10 นั่นเอง