free stock photo น้ำเค็ม (น้ำในนาเกลือ)

 

น้ำสำหรับทำนาเกลือนั้น เป็นน้ำที่ได้จากทะเล ไหลมาตามร่องน้ำที่เรียกว่าลำราง และเมื่อน้ำระเหยไปเรื่อย ๆ ปริมาณความเค็มของน้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ซึ่งน้ำเค็มในภาพด้านล่าง ชาวนาเกลือจะเรียกว่าน้ำแก่ ซึ่งจะเป็นน้ำที่จะตกผลึกกลายเป็นเกลือ น้ำนี้จะมีความเค็มสูงมาก 

 

น้ำเค็ม

 

น้ำแก่


 

ขนาดไฟล์ : 500 X 333  131 kb, 126 kb

ข้อมูลกล้องเลนส์ : Canon EOS 7D  Len Tamron 17-50 mm f2.8  

วันที่ถ่ายภาพ : 25-09-2016

Download รูปภาพอื่น ๆคลิกที่นี่

Download รูปจาก Kornphoto คลิกที่นี่

ผลงานภาพถ่ายที่มีวางขายใน Shutterstock.com คลิกที่นี่  123RF.com คลิกที่นี่ 

ติดตามภาพสวย ๆ ของเราบน Instagram ได้ที่ https://www.instagram.com/ninetechno.j/

 


เงื่อนไขในการ download รูปภาพ มีข้อเดียวคือ ห้ามลบลายน้ำบนรูปภาพออกไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หากต้องการไฟล์ภาพขนาดใหญ่ติดต่อผ่านทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.