จากตอนที่ผ่านมา ติดตั้ง joomla 3.5 บนโฮสติ้ง ตอนที่ 1 เป็นขั้นตอนของการกำหนดรายละเอียดของเว็บไซต์ ซึ่งในตอนที่ 2 นี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของฐานข้อมูล Database ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

     ชนิดของฐานข้อมูล : ไม่ต้องเปลี่ยนให้ใช้ MySQLi เหมือนเดิม

     ชื่อโฮส : ใช้ localhost เหมือนเดิม

     ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล : คือชื่อที่ตั้งตอนที่สร้างฐานข้อมูล

     รหัสผ่านฐานข้อมูล : คือรหัสที่ตั้งตอนสร้างฐานข้อมูล

     ชื่อฐานข้อมูล : คือฐานข้อมูลที่คุณสร้างขึ้น 

ส่วนอื่น ๆ ใช้ค่าเดิมที่ joomla 3.5 ให้มา เสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม ต่อไป

 

joomla3.5 057

 

ติดตามบทความ ติดตั้ง joomla 3.5 บนโฮสติ้ง ตอนที่ 3 คลิกที่นี่