ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

กำหนดขนาดชิ้นงานในโปรแกรม Inkscape

 

การสร้างงานกราฟิกส์ในโปรแกรม Inkscape นั้น ไม่แตกต่างจากการสร้างงานกราฟิกส์ด้วยโปรแกรมอื่น นั่นหมายถึงเมื่อคุณต้องการสร้างชิ้นงานก็ต้องเริ่มจากการกำหนดขนาดของชิ้นงานเสียก่อน ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบที่ถูกต้อง  การกำหนดขนาดของชิ้นงาน คือการกำหนดความกว้าง ความสูงให้กับชิ้นงาน ในที่นี้โปรแกรม Inkscape ได้กำหนดขนาดมาตรฐานต่าง ๆ ให้อย่างมากมาย วิธีการกำหนดขนาดของชิ้นงานทำได้โดย

1.  เปิดโปรแกรม Inkscape ขึ้นมา

2.  คลิกเมนู File > New

3.  เลือกขนาดชิ้นงานตามต้องการ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย โดยจะเห็นว่า Inkscape นั้นได้เตรียมขนาดของชิ้นงานให้เลือกใช้อย่างมากมาย แต่หากต้องการปรังแต่งค่าต่าง ๆ หรือต้องการกำหนดขนาดของชิ้นงานด้วยตนเอง ให้อ่านบทความต่อไป

 

inkscape-010

 

ส่งท้ายสำหรับบทความนี้  การกำหนดขนาดก่อนการออกแบบจะทำให้คุณประหยัดเวลาในการออกแบบได้มาก เนื่องจากการกำหนดขนาดที่ถูกต้องในเบื้องต้น จะทำให้ค่าต่าง ๆ ที่ต้องใส่ลงไปในชิ้นงาน เป็นค่าที่ใช้งานจริง ไม่ต้องเสียเวลามาปรับเปลี่ยนในภายหลัง


กลับสู่เมนูหลัก Inkscape

Inkscape คืออะไร

การกำหนดขนาดชิ้นงาน

การเปลี่ยนขนาดของชิ้นงาน

การซูมชิ้นงาน

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้วยโปรแกรม Inkscape


Inkscape คือหนึ่งในโปรแกรมที่คุณสามารถสร้างงาน Vector ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย