การสร้างวงกลมใน Inkscape

 

การสร้างรูปวงกลมเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่มีการนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ สำหรับการสร้างวงกลม มีขั้นตอนการสร้างเหมือนกับการสร้างรูปสี่เหลี่ยมทุกประการ แต่เพื่อเป็นการเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรม Inkscape ได้อย่างรวดเร็ว ย้ำเตือนเสมอว่าเครื่องมือที่ใช้บ่อยคือ Select and Tranform Objects เพื่อไม่ว่าเราจะทำอะไรกับรูปภาพ เครื่องนี้จะเป็นเครื่องมือหลักในการจัดการดังกล่าว เช่น ย้าย  เลือกรูปภาพ เป็นต้น

เริ่มต้นหลังจากเปิดโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกแถบเครื่องมือ จากนั้นคลิกเลือกแถบเครื่องมือ  inkscape-toolbar  และนำเมาส์วางบนพื้นที่ทำงาน คลิกเมาส์ค้างแล้วลากเพื่อสร้างวงกลม เสร็จแล้วปล่อยเมาส์จะได้ภาพด้านล่าง

 

inkscape-cercle

 

เพียงเท่านี้ก็จะได้วงกลามตามความต้องการเรียบร้อยแล้ว หากต้องการเปลี่ยนลักษณะของวงกลมให้ดับเบิ้ลคลิกบนรูปวงกลมจะปรากฏตามภาพด้านล่าง

 

inkscape-cercle2

 

คลิกเมาส์ที่วงกลมสีขาวเล็ก (บนเส้นขอบของวงรูปวงกลมป) แล้วเลื่อนเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง เมื่อปล่อยเมาส์ จะปรากฏตามภาพด้านล่าง

 

inkscape-003

 

สามารถทดสอบปรับเปลี่ยนรูปทรงต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการ สำหรับปุ่มสี่เหลี่ยมสองปุ่มบริเวณเส้นขอบใช้สำหรับย่อ หรือขยายวงกลมตามความต้องการครับ


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่เมนูหลัก Inkscape

Inkscape คืออะไร

การกำหนดขนาดชิ้นงาน

การเปลี่ยนขนาดของชิ้นงาน

การซูมชิ้นงาน

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้วยโปรแกรม Inkscape


Inkscape คือหนึ่งในโปรแกรมที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างงาน Vector ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย