ติดตั้ง Apache OpenOffice 4.0.0

 

บทความนี้แสดงการติดตั้งโปรแกรม OpenOffice 4.0.0 ซึ่งมีวิธีการติดตั้งไม่แตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้  หลังจาก Download ไฟล์สำหรับติดตั้ง Apache OpenOffice 4.0.0 มาเรียบร้อยแล้ว ดับเบิลคลิกไฟล์ติดตั้งตามภาพด้านล่าง (สำหรับไฟล์นี้เป็นไฟล์สำหรับติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows 32bit)

 

>>Download Apache OpenOffice 4.0.0 คลิกที่นี่<<

 

ปรากฏหน้าต่างแสดงการขอบคุณที่ Download โปรแกรม คลิกปุ่ม Next

 

 

คลิกปุ่ม Unpack เพื่อแตกไฟล์เตรียมพร้อมสำหรับการติดตั้ง โดยไฟล์ทั้งหมดจะถูกวางไว้บน Desktop คุณสามารถเลือกที่จะแตกไฟล์ไปวางที่อื่นก็ได้ เช่น Drive D เป็นต้น

 

 

เมื่อปรากฏหน้าต่างแสดงการต้อนรับขึ้นมาคลิกปุ่ม Next

 

 

ติดตั้งแบบง่าย ๆ ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไร คลิกปุ่ม Next

 

 

คลิกปุ่ม Install

 

 

เข้าสู่กระบวนการติดตั้งซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร

 

 

เสร็จเรียบร้อยคลิกปุ่ม Finish