ขั้นตอนการเช็คเวอร์ชั่น Line

ทุกครั้งที่การใช้ Line ไม่ราบรื่น และเกิดปัญหาต่าง ๆ จะมีปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เรื่องของเวอร์ชั่นของ Line ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรตรวจเช็คให้เป็น ทั้งนี้เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับการใช้ Line สำหรับขั้นตอนการตรวจเช็คเวอร์ชั่นของ Line มีดังต่อไปนี้ เริ่มจากเปิด Application Line ขึ้นมา และกดไอค่อนรูปด้าน และตามด้วยไอค่อนรูปเฟือง (ตามภาพด้านล่าง)

 

line 001

 

เลื่อนหาเมนูสุดท้ายที่มีชื่อว่า เกี่ยวกับ LINE และกดเลือกเมนูดังกล่าว

 

line 002

 

จากนั้นเราจะเห็นเมนูที่มีชื่อว่า เวอร์ชั่นที่ใช้อยู่ เพียงเท่านี้เราก็จะทราบแล้วว่า Line ที่เราใช้อยู่นั้นเป็นเวอร์ชั่นอะไร และสามารถนำข้อมูลส่วนนี้ไปใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้ Line ได้

 

line 004

 

จะเห็นได้ว่าขั้นตอนในการตรวจสอบเวอร์ชั่นของ Line นั้นไม่ได้ยุ่งยากแต่อย่างใด ซึ่งคุณเองก็สามารถทำได้เพียงไม่กี่ขั้นตอน