Zip คืออะไร

zip

 

Zip ออกเสียงว่า ซิป คือการทำไฟล์ขนาดใหญ่ ให้มีขนาดเล็กลง โดยใช้ลักษณะของการบีบอัดด้วยโปรแกรมเฉพาะทาง อย่างเช่น Winzip WinRAR โดยทั้ง 2 โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่มีค่าใช้จ่าย แต่หากต้องการใช้งานแบบไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถใช้โปรแกรมที่เรียกว่า 7Zip ได้ บ่อยครั้งที่ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์ ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมต้อง Zip ไฟล์ด้วย ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องค่อย ๆ ทำความเข้าใจ ว่าการบีบอัดไฟล์นั้นมีประโยชน์หลายอย่าง

 

ประโยชน์ของการ Zip

  • ใช้สำหรับลดขนาดไฟล์เอกสารขนาดใหญ่ ให้มีขนาดเล็กลง จะเพื่อประหยัดพื้นที่ หรือใช้สำหรับส่งไฟล์ผ่าน Email ซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่องของการแนบไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ไม่เกิน 10 Mb
  • รักษความปลอดภัยของไฟล์ได้ ด้วยการใส่รหัสผ่าน สำหรับเวอร์ชั่นที่สามารถทำได้
  • ใช้สำหรับส่งไฟล์หลากหลายชนิด โดยรวมไฟล์เป็นไฟล์เดียว เช่น สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา และวางไฟล์ที่จะส่งไปให้ผู้รับปลายทางในโฟลเดอร์นั้น แล้วทำการ zip ไฟล์ ให้เหลือไฟล์เดียว เมื่อส่งไปถึงผู้รับปลายทางแล้ว ผู้รับสามารถแตกไฟล์ออกมาและได้ไฟล์หลายชนิดภายในโฟลเดอร์นั้น