7zip คืออะไร

7zip

 

โปรแกรม 7zip คือโปรแกรมสำหรับบีบอัดข้อมูลไฟล์ขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง เพื่อนำไปใช้งานในลักษณะต่าง ๆ เช่น ส่ง Email ส่ง Line หรือการแบ่งไฟล์ออกเป็นส่วน ๆ แล้วนำกลับมารวมไฟล์ได้ในภายหลัง (สำหรับไฟล์ขนาดใหญ่มาก ๆ) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายนั่นเอง การแบ่งไฟ์เป็นส่วน ๆ นี้จะช่วยให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง ยกตัวอย่างเช่น มีไฟล์ขนาด 1GB เราสามารถแบ่งไฟล์ออกเป็น 10 ไฟล์ ๆ ละ 102.4 Mb แล้วส่งไปยังผู้รับไฟล์ปลายทางให้ครบทั้ง 10 ไฟล์ ผู้รับปลายทางสามารถนำไฟล์ทั้งหมดมารวมกันแล้วแตกไฟล์ออกมาเป็นไฟล์เดียวได้

 

นอกจากนี้7zip ช่วยให้ไฟล์ของคุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะสามารถใส่รหัสผ่านให้กับไฟล์ที่สร้างด้วยโปรแกรม 7zip ได้อีกด้วย และด้วยความที่โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมประเภท Opensource ทำให้คุณสามารถ Download มาใช้งานได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ถึงแม้โปรแกรม 7zip จะเป็นโปรแกรมประเภท Opensource ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้โปรแกรมที่ต้องจ่ายสตางค์ซื้อ เนื่องจากความสามารถของโปรแกรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานนั่นเอง เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ Download 7zip ได้ที่ http://www.7-zip.org/download.html

 


      กลับเมนูหลักการใช้ 7zip

7zip คืออะไร

Download 7zip

การใส่รหัสผ่านให้กับไฟล์ zip

การแตกไฟล์ที่ถูกบีบอัด วิธีที่ 1


โปรแกรม 7Zip โปรแกรมบีบอัดไฟล์ที่มีคุณภาพ และสามารถ Download ได้ฟรี