สร้างงานใหม่ใน Illustrator CC

 

หลังจาก Download และติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว บทความนี้เราจะมาเรียนรู้ Illustrator cc เบื้องต้นกันเลย โดยเราจะสร้างงานขึ้นมาใหม่ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ เริ่มจากเปิดโปรแกรม Illustrator ขึ้นมา จะเห็นว่าแค่เปิดโปรแกรมก็มีความสวยงามแล้ว

 

 

จากนั้นคลิกเมนู File > New

 

 

แสดงหน้าต่างสำหรับกำหนดต่าต่าง ๆ ขึ้นมา เมื่อกำหนดค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม OK

          Name : สามารถพิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการได้ทันที (แต่จังยังไม่ใส่ตอนนี้ก็ได้)

          Profile : สามารถเลือกชนิดของงานได้ เช่น จะทำงานสิ่งพิมพ์ หรือออกแบบเว็บไซต์ การเลือกส่วนนี้โปรแกรมจะกำหนดค่าที่เหมาะสมให้ แต่หากเลือก Custom นั่นคือเราต้องการกำหนดค่าต่าง ๆ ด้วยตนเอง

          Size : สามารถเลือกขนาดมาตรฐานที่โปรแกรมกำหนดมาให้ได้

          Width : กำหนดความกว้างของชิ้นงาน

          Height : กำหนดความสูงของชิ้นงาน

          Unit : ใช้สำหรับเลือกหน่วยในการวัดขนาดของชิ้นงาน

          Orientation : ใช้สำหรับกำหนดแนวตั้งหรือแนวนอน

 

 

แสดงหน้าต่างโปรแกรมซึ่งประกอบด้วย พื้นที่ทำงาน และเครื่องมือต่าง ๆ ตามภาพด้านล่าง

 

 การสร้างงาน Graphic โปรแกรม Illustrator เป็นที่นิยมในหมู่นักออกแบบเป็นอย่างมาก