รวมวัตถุเป็นชิ้นเดียวกันใน Illustrator CC

 

 

ในโปรแกรม Illustrator นั้น เมื่อเราวาดกรอบสี่ เหลี่ยม วงกลม หรือลวดลายใด ๆ ก็แล้วแต่ สิ่งที่เราวาด หรือเราสร้างขึ้นมานี้เราจะเรียกว่าวัตถุ การวาดวัตถุหนึ่งครั้งก็คือวัตถุ 1 ชิ้น ซึ่งมีความเป็นอิสระต่อกัน หากเราต้องการให้วัตถุเหล่านั้นกลายเป็นชิ้นเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย หรือง่ายต่อการทำงาน สามารถทำได้โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ หลังจากสร้างวัตถุเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกที่เครื่องมือ Selection Tool (ลูกศรสีดำ) ตามภาพด้านล่าง

 

 

คลิกเมาส์ลากคลุมวัตถุที่ต้องการรวม ซึ่งจะมีลักษณะตามภาพด้านล่างคือ มีกรอบสี่เหลี่ยมคลุมวัตถุทั้งสองชิ้นที่เราเลือก พร้อมกับมีปุ่มสีขาวอยู่ตามมุม ซึ่งใช้ในการปรับเปลี่ยนขนาดของวัตถุนั่นเอง

 

 

จากนั้นคลิกเมาส์ขวาบนวัตถุชิ้นใดก็ได้ จะปรากฏเมนูขึ้นมา คลิกเลือกเมนู Group เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยสำหรับการรวมวัตถุให้เป็นชิ้นเดียวกัน

 

 การรวมวัตถุเป็นชิ้นเดียวกัน ช่วยให้เราสามารถขยับ ย่อ ขยาย วัตถุ ได้ง่ายขึ้น แน่นอนว่าคุณสามารถจัดระเบียบวัตถุเหล่านี้ให้เรียบร้อยแล้วจึงทำการรวมวัตถุ