การเปลี่ยนรูปทรงของวัตถุใน Illustrator CC

 

 

เครื่องมือมาตรฐานที่โปรแกรม Illustrator ให้มานั้นจะมีรูปร่างรูปทรงไม่มากนัก เนื่องจากคุณสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างรูปทรงของวัตถุเหล่านั้นได้ง่าย ๆ ด้วยเครื่องมือที่มีชื่อว่า Direct Selection Tool (ลูกศรขาว) ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

คลิกเลือกเครื่องมือ Direct Selection Tool (ลูกศรขาว)

 

 

ลากคลุมวัตถุที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปทรง

 

 

จะเห็นว่าปรากฏปุ่มขาว ๆ ตามมุม และเป็นของรูปทรงที่เราลากเมาส์ด้วยลูกศรขาวคลุมเอาไว้

 

 

คลิกเมาส์ค้างบนปุ่มสีขาวของวัตถุ และลากเพื่อปรับเปลี่ยนรูปร่างรูปทรงของวัตถุ

 

 

ขั้นตอนง่าย ๆ เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเปลี่ยนรูปร่างรูปทรงของวัตถุได้แล้วครับการเปลี่ยนรูปร่างรูปทรงของวัตถุ ช่วยให้เราไม่จำเป็นต้องสร้างวัตถุเพิ่ม ทำให้การทำงานรวดเร็วมากขึ้น และไฟล์มีขนาดเล็ก