การใช้งาน Color Picker ใน Illustrator CC

 

สำหรับ Illustrator แล้ว Color Picker คือหน้าต่างสำหรับเลือกสีเพื่อไปใช้งาน สามารถเรียกหน้าต่าง Color Picker ได้จากการดับเบิลคลิก Fill หรือ Stroke ก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดค่าต่าง ๆ เพื่อให้ได้สีที่เหมาะกับชิ้นงานของคุณอีกด้วย วิธีการเรียกหน้าต่าง Color Picker ขึ้นมามีขั้นตอนดังต่อไปนี้ สิ่งแรกที่คุณต้องเลือกคือจะเลือกเปลี่ยนสีที่ใด ระหว่าง Fill กับ Stoke จากภาพด้านล่าง Fill คือพื้นที่สีแดง และ Stoke คือพื้นที่สีดำ หากต้องการเปลี่ยนสี Fill ให้ดับเบิลคลิกบนสีแดง แต่หากต้องการเปลี่ยนสี Stoke ให้ดับเบิลคลิกบนสีดำ

 

 

โปรแกรม Illustrator cc จะเปิดหน้าต่าง Color Picker ขึ้นมา

 

 

คุณสามารถเลือกสีที่ต้องการโดยการคลิกเฉดสีที่โปรแกรมให้มา (ตามภาพด้านล่าง) จากตัวอย่างคลิกเลือกสีแดง โดยสังเกตว่าจะมีลูกศรคู่เป็นตัวบอกตำแหน่ง

 

 

หลังจากเลือกสีที่ต้องการได้แล้ว ในพื้นที่ Select Color ให้คลิกเลือกเฉดสีที่ต้องการ เมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยสามารถคลิกปุ่ม OK เพื่อนำสีที่คุณเลือก ไปใช้งานได้ทันที

 

 


 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


การผสมสีในโปรแกรม Illustrator นั้นจะเป็นชุดสีที่เรียกว่า CMYK ซึ่งเน้นใช้งานในการพิมพ์ออกทางกระดาษ ซึ่งจะได้กล่าวในภายหลัง