ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ปรับภาพสีสดอย่างเป็นธรรมชาติด้วย Nik Collection

photoshop 234

 

ภาพตัวอย่างด้านบนเป็นการเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการปรับแต่งรูปภาพให้มีสีสดขึ้นด้วย Nik Collection ติดตามรายละเอียดวิธีการปรับแต่งได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ เริ่มจากเปิดรูปภาพที่ต้องการปรับแต่งขึ้นมา

 

photoshop 230

 

ที่หน้าต่าง Selective Tool (Nik Collection) คลิกเลือก Viveza 2 ตามภาพด้านล่าง

 

photoshop 231

 

จะมีหน้าต่างของ Nik Collection ปรากฎขึ้นมา หากเราสังเกตที่ Layer จะพบว่ามีการสร้าง Layer ใหม่ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

 

photoshop 232

 

ปรับแต่งง่าย ๆ ตามความต้องการ โดยการเลื่อนสไลด์บาร์ Brightness, Contrast, Saturation และ Structure นอกจากนี้หากเลื่อนสกรอบาร์ลงไปด้านล่าง จะมีส่วนของ Level and Curves ให้ปรับแต่งด้วย (จะปรับหรือไม่ปรับก็ได้)

 

photoshop 233

 

เมื่อได้รูปภาพสีสดใสตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม OK ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ

 

photoshop 235

 

จะเห็นว่ากระบวนการ และขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลย Nik Collection มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะช่วยให้งานของเราเสร็จไวมากยิ่งขึ้นครับ