ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เปลี่ยนสีบนภาพถ่ายด้วย Photoshop CC 

 

photoshop 280

 

ในโปรแกรม Photoshop cc นั้นเราสามารถเปลี่ยนสีบริเวณที่ต้องการได้ง่าย ๆ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ เริ่มจากเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาแล้วเปิดภาพที่ต้องการปรับแต่งขึ้นมา

 

photoshop 281

 

คลิกเมนู Image > Adjustments > Hue/Saturation...

 

photoshop 282

 

ปรากฎหน้าต่าง Hue/Saturation ขึ้นมา ค่อย ๆ เลื่อนสไลด์บาร์ในส่วนของ Hue และสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสี จากนั้นคลิกปุ่ม OK เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ 

 

photoshop 283 

 

เนื้อหาที่ยกตัวอย่างมาในบทความนี้ แค่ต้องการให้เห็นหลักการพื้นฐานในการเปลี่ยนสีในรูปภาพก่อน สำหรับรายละเอียดติดตามตอนต่อไปครับ