ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ทำให้เมนู google เป็นภาษาไทย

 

การค้นหาข้อมูลด้วย Google นั้น ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะไม่เพียงข้อมูลที่ได้นั้นจะช่วยให้ภาระกิจของเราสำเร็จได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นเท่านั้น แต่ google ยังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในประเทศต่าง สำหรับประเทศไทย ก็ถือเป็นประเทศที่ google ให้ความสำคัญ และมีภาษาไทย ให้เราเลือกใช้งานในหลาย ๆ บริการของ google

 

สำหรับในบทความนี้เราจะทำการเปลี่ยนเมนูภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทย เพื่อช่วยให้การค้นหาข้อมูลด้วย google ง่ายขึ้น จากภาพด้านล่างแสดงให้เห็นว่าเมนูเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเราจะทำการเปลี่ยนให้เมนูกลับมาเป็นภาษาไทย

 

google 11 2016 001 

 

เมื่อเราเข้าเว็บไซต์ google จากนั้นค้นหาข้อมูล แล้วปรากฎว่าเมนูเป็นภาษาอักฤษ สามารถแก้ไขได้โดย คลิกที่ไอค่อนรูปเฟือง อยู่บริเวณมุมบนขวามือของเว็บไซต์ google จะแสดงเมนูออกมา กดเลือกเมนู Languages เพื่อเข้าสู่หน้าสำหรับการเลือกภาษา

 

google 11 2016 002

 

คลิกเลือก ไทย จากนั้นกดปุ่ม Save

 

google 11 2016 003

 

เพียงเท่านี้เมนูใน google ก็เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วครับ

 

google 11 2016 004

 

การทำเมนูใน Google ให้เป็นภาษาไทยนั้น วัตถุประสงค์หลังก็คือเพื่อให้การทำงานกับ google ง่ายขึ้น และนอกเหนือจากนั้นก็คือเราจะเห็นความสามารถอื่น ๆ ที่แฝงเอาไว้ในเมนูต่าง ๆ ซึ่งจะได้นำมาแนะนำต่อไป