ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คืออะไร

 

ฮาร์ดแวร์ (hardware) ในความหมายทางคอมพิวเตอร์ จะหมายถึงอุปกรณ์รายชิ้นที่ประกอบรวมกันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ (Mouse) คีย์บอร์ด (Keyboard) เมนบอร์ด (Mainboard) และ CPU เป็นต้น ฮาร์ดแวร์แต่ละชิ้นนั้นจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสม รายละเอียดเหล่านี้เรียกว่า specification ซึ่งจะระบุคุณสมบัติของอุปกรณ์ชิ้นนั้น ๆ ว่าสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ใดได้บ้าง ฮาร์ดแวร์หลาย ๆ ชิ้นจะมี Driver มาพร้อมกับ ฮาร์ดแวร์นั้น ๆ ด้วย เช่น Mainboard, Monitor, Sound Card และ VGA Card เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าระบบปฏิบัติการได้นั่นเอง

 

ปัจจุบันนอกจากอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์แล้ว อุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งได้แก่แท็ปเล็ต และสมาร์ทโฟน ก็มีส่วนของฮาร์ดแวร์ และส่วนของซอฟต์แวร์แยกกันชัดเจน ไม่แตกต่างจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และโน้ตบุ๊คแต่อย่างใด

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

ส่วนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ (อังกฤษ: computer hardware) หรือเรียกย่อว่า ฮาร์ดแวร์ (อังกฤษ: hardware) เป็นชุดขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ประกอบรวมกันเป็นระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบกายภาพ เช่น จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด แหล่งเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิสก์ การ์ดจอ การ์ดเสียง หน่วยความจำ (RAM) แผงวงจรหลัก เป็นต้น ทั้งหมดเป็นวัตถุที่จับต้องได้ ในทางกลับกัน ซอฟต์แวร์ คือชุดคำสั่งที่สามารถจัดเก็บและทำงานด้วยฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์เป็นชุดของคำสั่งที่เครื่องอ่านได้ใด ๆ ที่กำหนดการทำงานคำสั่งต่าง ๆ ของหน่วยประมวลผล ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมกันได้เป็นระบบคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน

 

ความจริง ขอบเขตที่แบ่งระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ไม่ได้ชัดเจน เพราะระหว่างกลางอาจจะมีเฟิร์มแวร์ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างมาโดยเฉพาะ เพื่อฝังไว้ในฮาร์ดแวร์อยู่ด้วย โดยที่ผู้ใช้ทั่วไป ไม่จำเป็นต้องกังวลกับเฟิร์มแวร์เหล่านี้ เพราะเป็นส่วนที่โปรแกรมเมอร์ และวิศวกรคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ดูแล

 

แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์