ซอฟต์แวร์ (Software) คืออะไร

ซอฟต์แวร์ คือชุดคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทำงานตามคำสั่ง ปัจจุบันซอฟร์แวร์มีหลายประเภท ได้แก่

  1. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Operating System) เช่น Microsoft Windows,  Mac OS และ Linux เป็นต้น นอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการจึงจะสามารถใช้งานได้แล้ว อุปกรณ์อย่างแท็ปเล็ต และสมาร์ทโฟน ก็ต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการเช่นเดียวกัน โดยระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน (2017) ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOS
  2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ต้องทำงานบนระบบปฏิบัติการจึงจะสามารถใช้งานได้ เช่น Microsoft Office, OpenOffice เป็นต้น ซอฟต์แวร์ประยุกต์นี้จะถูกพัฒนาออกมาค่อนข้างบ่อย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน และเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว สำหรับซอฟต์แวร์ประยุกต์บนแท็ปเล็ต และสมาร์ทโฟนนั้น เรียกว่า แอ็พพลิเคชั่น (Application) ซึ่งมีให้เลือกใช้งานอย่างมากมาย มีทั้งแบบที่มีค่าใช้จ่าย และแบบใช้งานได้ฟรี 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ (อังกฤษ: software) หรือ ส่วนชุดคำสั่ง หรือบางครั้งมีการสะกดว่า ซอฟ‌ท์แวร์ เป็นส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ซอฟต์แวร์นั้นนอกจากจะสามารถใช้งานบนคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ยังสามารถใช้งานบนเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์อื่น เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือหุ่นยนต์ในโรงงาน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ คำว่า "ซอฟต์แวร์" ใช้ครั้งแรกโดย จอห์น ดับเบิลยู. เทอร์กีย์ (John W. Turkey) ในปี พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) โดยแนวคิดของซอฟต์แวร์ปรากฏครั้งแรกในเรียงความของแอลัน ทัวริง บิดาของวิทยาการคอมพิวเตอร์ กล่าวกันว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชิ้นแรกของโลกเขียนโดยเอดา ไบรอน เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับเครื่องวิเคราะห์ (analytical engine) ของชาร์ลส แบบเบจ

 

แหล่งที่มาhttps://th.wikipedia.org/wiki/ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์