ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 


เมนบอร์ด (Mainboard) คืออะไร 

mainbord

 

เมนบอร์ดคือแผงวงจรหลัก ที่เป็นตัวเชื่อมกับอุปกรณ์อื่น ๆ ของเครื่อง คอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกัน อุปกรณ์ที่ต้องนำไปติดตั้งบนเมนบอร์ดได้แก่ CPU, RAM, VGA Card นอกจากอุปรณ์ที่นำมาเสียบบนเมนบอร์ดแล้ว ยังมีอุปกรณ์หลายชิ้นที่ปัจจุบันถูกติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานบนเมนบอร์ดเลย ได้แก่ Sound Card และ Lan Card เป็นต้น บนเมนบอร์ดยังมีช่องเสียบที่เรียกว่าพอร์ท (Port) ต่าง ๆ อีกมากมาย ช่องเสียบเหล่านี้เป็นช่องเสียบสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เมาส์ (Mouse), คีย์บอร์ด (Keyboard) และปริ้นเตอร์เป็นต้น เนื่องจากเมนบอร์ดเป็นอุปกรณ์ที่เป็นแกนหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเมนบอร์ดเกิดการชำรุดเสียหาย จนต้องเปลี่ยนเมนบอร์ด จึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างยุ่งยากมากกว่าการเปลี่ยนอุปกรณ์อื่น ๆ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนบอร์ด

แผงวงจรหลัก, แผงหลัก หรือชื่ออื่นเช่น เมนบอร์ด (อังกฤษ: mainboard/main board), มาเธอร์บอร์ด (อังกฤษ: motherboard), ซิสเต็มบอร์ด (อังกฤษ: system board), ลอจิกบอร์ด (อังกฤษ: logic board) เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส่วนสำคัญของคอมพิวเตอร์ แผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วไปจะประกอบด้วยซ็อกเก็ตสำหรับบรรจุหน่วยประมวลผลกลางและหน่วยความจำ มีไบออสเป็นเฟิร์มแวร์ พร้อมช่องให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ได้ทั้งอุปกรณ์ติดตั้งภายในและอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกแผงวงจรหลัก หมายถึง แผงวงจรหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่อุปกรณ์ต่างๆเชื่อมต่ออยู่อีกทีหนึ่ง โฆษณาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในบางประเทศใช้ศัพท์สแลงเรียกแผงวงจรหลักว่า mobo (โมโบ) ซึ่งเป็นคำย่อจาก motherboard

 

แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/แผงวงจรหลักแผงวงจรหลัก