มอนิเตอร์ (Monitor) คืออะไร 

 

มอนิเตอร์ คือ จอภาพ ปัจจุบันมีให้เลือกใช้งานหลายขนาด หน่วยวัดหน้าจอมอนิเตอร์ของคอมพิวเตอร์ ไม่แตกต่างจากจอทีวีคือมีหน่วยเป็นนิ้ว (inch) และการวัดก็ใช้วิธีการวัดแนวทะแยง  จอมอนิเตอร์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันได้แก่จอประเภท LCD หากต้องการนำจอมอนิเตอร์ไปใช้งานงานกราฟฟิกส์ เช่น การปรับแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรมกราฟฟิกส์จะมีส่วนเสริมที่เรียกว่า IPS อีกด้วย

 

การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ กับจอมอนิเตอร์ จะเชื่อมต่อด้วยสายซึ่งมีหัวสำหรับเชื่อมต่ออยู่หลายชนิด เช่น RGB, DVI, HDMI เป็นต้น ปัจจุบันหัวต่อที่ได้รับความนิยมได้แก่หัวต่อแบบ HDMI สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังคงเป็นสเปคเดิม (รุ่นเก่า) จะเป็นหัวต่อแบบ RGB หรือ DVI

 

การเลือกซื้อจอมอนิเตอร์นั้น เราจะให้ความสำคัญกับประเภทของจอภาพ เช่น เป็นจอชนิด LED และมี IPS มีความละเอียดเท่าไหร่ หากต้องการให้จอมอนิเตอร์สามารถรองรับกับไฟล์วีดีโอที่มีความละเอียดสูงก็ต้องเป็นจอภาพแบบ Full HD ที่มีความละเอียด 1920 x 1080 ส่วนฟังก์ชั่นการทำงานอื่น ๆ ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับตนเอง ตามอุปกรณ์ที่มีอยู่ หรือคาดการณ์ว่าจะมีในอนาคต