ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

แรม (RAM) คืออะไร

ram

 

RAM ย่อมาจาก Random Access Memory เป็นหน่วยความจำหลักบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหน้าที่รับคำสั่งจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาพักไว้แล้วส่งไปยัง CPU เพื่อประมวลผลคำสั่งนั้น RAM มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับการพัฒนา CPU รุ่นใหม่ ๆ ซึ่งเรามักจะคุ้นหูกับคำว่า DDR3 หรือ DDR4 (2018) การเลือกซื้อ RAM นั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับช่องเสียบบน Mainboard ด้วย ที่เรียกกันว่าสล็อต (Slot)

 

RAM จะมีหน่วยความจุ ซึ่งถือเป็นขนาดของ RAM ปัจจุบันหน่วยความจุของ RAM จะมีหน่วยเป็น Gb (Gigabyte) เช่น 2Gb, 4Gb, 8Gb และ 16 Gb เป็นต้น RAM ที่มีขนาดใหญ่นั้นจะช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่แพงขึ้นตามขนาดของ RAM นั้น ๆ

 

สิ่งที่เราต้องพิจารณาในการเลือกซื้อ RAM 

1.  ความเข้ากันได้กับเมนบอร์ด (Mainboard) ซึ่งต้องพิจารณาว่า Mainboard ที่มีอยู่นั้นรองรับกับ RAM ชนิดใด เช่น รองรับ DDR3 หรือ DDR4 มีหน่วยความเร็วที่สัมพันธ์กันหรือไม่ เรามักจะได้ยินกันในชื่อของ BUS  

2.  ความต้องการของระบบปฏิบัติการว่าต้องการ RAM ที่มีความจุอย่างต่ำเท่าใด หากมีความจุน้อยจะทำให้การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นช้าลง แต่หากซื้อ RAM ที่มีความจุมากเกินไปก็จะทำให้สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ

 

ปัจจุบัน RAM นั้นนอกจากจะใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว อุปกรณ์ใหม่ ๆ อย่างแท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน (Smartphone) ก็ล้วนแต่ต้องมี RAM บนอุปกรณ์เหล่านั้นด้วย