OpenSource คืออะไร

android 002

 

OpenSource คือโปรแกรมประเภทเปิดเผย source code สำหรับผู้มีความรู้ในการเขียนโปรแกรม สามารถนำไปเขียนต่อ (พัฒนาต่อ) ได้ ทำให้เกิดเสรี ทั้งการใช้ และการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งถือเป็นการพัฒนาโปรแกรมร่วมกัน Opensource จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการใช้โปรแกรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ในการเขียนโปรแกรม และเป็นเพียงผู้ใช้งานโปรแกรม สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และถ้าหากโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมาใช้งานได้รับความนิยมมาก ๆ ก็จะมีการพัฒนาโปรแกรมนั้นให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป สำหรับรายได้ของโปรแกรมที่เป็น Opensource นั้นไม่ได้มาจากการขายโปรแกรม แต่มาจากผู้ที่ดาวน์โหลดไปใช้งานร่วมกันบริจาค ซึ่งในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่สามารถบริจาคได้ผ่านทาง paypal ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้มีการบังคับแต่อย่างใด เพียงแต่ถ้าเราต้องการช่วยเหลือให้โปรแกรมนั้นพัฒนาต่อไปก็ร่วมกันบริจาคได้ตามรายละเอียดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของโปรแกรมนั้น ๆ 

 

ปัจจุบันนี้มีโปรแกรม Opensource ให้เราเลือกใช้งานในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมสำนักงาน, โปรแกรมสำหรับเล่นมัลติมีเดีย, โปรแกรมแต่งภาพ และโปรแกรมอื่น ๆ อีกมากมาย

 

ประโยชน์ของ OpenSource

  1. ลดค่าใช้จ่าย เพราะไม่ต้องเสียเงินซื้อ สามารถ Download และใช้งานได้ฟรี เว้นแต่ว่าผู้พัฒนาโปรแกรมนั้นจะพัฒนาโปรแกรมออกมาแบบมีประสิทธิภาพสูง ๆ และทำเป็นเวอร์ชั่นแบบที่ต้องชำระเงิน แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีค่าใช้จ่ายไม่มากนัก
  2. สามารถแนะนำ และแจกจ่ายให้เพื่อน ๆ หรือคนรู้จักได้ใช้งานแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกัน
  3. Update โปรแกรมรุ่นใหม่ ๆ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเคย
  4. ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง เช่นค่า Maintenance แต่จะมีกลุ่มผู้ใช้งานรวมตัวกันช่วยกันตอบ และแก้ไขปัญหา
  5. หาก Opensource นั้นมีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก และได้รับความนิยม จะมีเวอร์ชั่นให่ม ๆ ออกมาให้เราใช้งานเสมอ

 

ตัวอย่างโปรแกรม OpenSource ที่ได้รับความนิยม

 

จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ หวังว่าคุณจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับ Opensource มากขึ้น และเลือก Opensource มาใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมสะครับ