ระบบปฏิบัติการ (Operating System) คืออะไร

operating system

 

ระบบปฏิบัติการ (Operating System) คือโปรแกรมหลัก ที่ติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่เรียกว่า Smart device อย่างแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน ในอดีตนั้นเรามักได้ยินว่า ระบบปฏิบัติการ ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันจะเห็นว่า มีอุปกรณ์ที่มีความคล้ายคลึงกับเครื่องคอมพิวเตอร์มากขึ้น ทำให้ระบบปฏิบัติการ ถูกติดตั้งลงบนแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนอีกด้วย

 

สำหรับระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจะมีระบบปฏิบัติการจาก Microsoft, Apple และ Linux สวนบน แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนนั้น จะมีระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมหลักหลักได้แก่ Android และ iOS หากไม่มีระบบปฏิบัติการแล้ว คอมพิวเตอร์หรือ Smart device จะไม่สามารถทำงานได้ เพราะระบบปฏิบัติการจะเป็นตัวเชื่อม โปรแกรมและแอพพลิเคชั่นต่างๆให้สามารถทำงานได้ นอกจากนี้ตัวระบบปฏิบัติการเอง ก็ยังต้องใช้ในการ ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมอุปกรณ์ เช่นการเร่งเสียงเบาเสียง, การปรับความสว่างของหน้าจอ และ การตั้งวันที่และเวลา เป็นต้น

 

เพื่อความปลอดภัยแล้ว ระบบปฏิบัติการจะมีการปล่อยไฟล์สำหรับ Update ออมมาให้เราดาวน์โหลด และติดตั้งอยู่เสมอ ซึ่งเป็นการแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบปฏิบัติการ

 

หากต้องการใช้คอมพิวเตอร์ หรือ Smart Device ให้มีความคล่องตัว มีความจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้การใช้งานระบบปฏิบัติการให้เข้าใจ ไม่ว่าระบบปฏิบัติการนั้นจะอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือบน Smart Device ก็ตาม