รีเฟรช (Refresh) คืออะไร

refresh 001

 

Refresh คือการสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่งสุดท้ายใหม่อีกครั้ง เช่น เมื่อเราเปิดหน้าเว็บเพจขึ้นมาแล้วมีอาการไม่แสดงรูปภาพหรือตัวอักษร ซึ่งเรามีความรู้สึกว่ารอนานเกิดไป เราจึงกดปุ่ม F5 บนคีย์บอร์ดเพื่อสั่งให้หน้าเว็บเพจนั้นโหลดใหม่ การกดปุ่ม F5 นี้จะช่วยให้เราไม่จำเป็นต้องปิดโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ แล้วเปิดใหม่ ซึ่งช่วยให้ประหยัดเวลามากขึ้น

 

การ Refresh นั้นไม่จำกัดอยู่ในเว็บเบราเซอร์เท่านั้น บนระบบปฏิบัติการอย่าง Windows ก็มีคำสั่ง Refresh อยู่ด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราคลิกเมาส์ขวาบนหน้าจอ Desktop จะมีเมนู Refresh ให้เราเลือก และเมื่อคลิกเมนูนั้นก็คือการสั่งให้หน้าจอแสดงผลใหม่นั่นเอง สังเกตว่าจะมีการกระพริบของหน้าจอเล็กน้อย