อัลกอริทึ่ม (Algorithm) คืออะไร

algorithm 001


Algorithm คือ วิธีคิดแบบมีหลักการ มีขั้นตอน มีกระบวนการ ที่เป็นเหตุเป็นผล เพื่อใช้สำหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีความสลับซับซ้อนให้บรรลุผลสำเร็จ เรามักได้ยินคำว่า Algorithm ในแวดวง IT เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งความเป็นจริงแล้ว Algorithm ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น หากแต่ยังสามารถนำไปใช้กับงานอื่น ๆ ได้อีกหลายแขนง

 

ปัจจุบันเราใช้งาน Search Engine และ Social Media กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งทั้งสองบริการนั้นก็ใช้ Algorithm เข้ามาแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่นกัน การที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก มีความต้องการ และมีการใช้งานที่หลากหลาย ย่อมส่งผลให้มีข้อมูลเป็นจำนวนมาก หากไม่นำ Algorithm มาใช้ในการแก้ปัญหา ระบบจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการที่ต้องใช้ Algorithm มาช่วยแก้ปัญหา

 

ตัวอย่างของการใช้ Algorithm ในการแก้ปัญหา

  • Google ใช้ Algorithm ในการให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาดี มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ใช้งาน Search Engine ได้รับประสบการณ์ในการค้นหาข้อมูลที่ดี
  • Facebook ใช้ Algorithm ในการมองเห็นโพสในฟีด รวมถึงการค้นหาข้อมูลใน Facebook ให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ในการค้นหาข้อมูลที่ดีเช่นกัน
  • Shutterstock เว็บไซต์ตัวแทนขายภาพอันดับต้น ๆ ของโลกใช้ Algorithm ในการแสดงผลการค้นหาของลูกค้าที่ต้องการซื้อภาพที่ตนเองต้องการ

 

เพราะฉะนั้นจึงพอจะสรุปได้ว่า Algorithm เป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน มีข้อมูลในปริมาณมาก ให้ได้ผลออกมาถูกต้อง โดยมีมาตรฐานเดียวกัน