ยูพีเอส (UPS) คืออะไร

ups

 

UPS ย่อมาจาก Uninterruptible power supply ได้ยินกันในชื่อภาษาไทยว่าเครื่องสำรองไฟ มีหน้าที่หลักคือเก็บรักษาไฟฟ้าเอาไว้ให้อุปกรณ์ใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยมีแบตเตอรี่เป็นตัวเก็บไฟ เมื่อไฟฟ้าดับ UPS จะยังคงปล่อยกระแสไฟให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ UPS ไปอีกระยะหนึ่งซึ่งจะช่วยให้อุปกรณ์นั้นยังสามารถทำงานได้ แบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1-2 ปี เมื่อแบตเสื่อมสามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้ โดยดูสเปคจากแบตเตอรี่เก่าที่อยู่ใน UPS


สำหรับการเก็บไฟได้นานหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับขนาดแบตเตอรี่ที่อยู่ภายใน หากแบตเตอรี่มีขนาดใหญ่ก็จะสามารถเก็บไฟได้นานกว่าแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็ก อุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ UPS ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ และจอภาพ (Monitor) เพราะอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อน และต้องการความนิ่งของกระแสไฟ

 

หากจะตั้งคำถามว่าเมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาแล้ว จำเป็นต้องซื้อ UPS หรือไม่ ขอตอบเลยว่าจำเป็นอย่างมาก เพราะ UPS นอกจากจะช่วยเก็บไฟแล้ว ยังช่วยทำให้กระแสไฟนิ่งซึ่งส่งผลดีกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และจอภาพเป็นอย่างมาก 

 

ประโยชน์ของ UPS 

คุณสามารถอ่านบทความ เพื่อทราบถึงประโยชน์ของเครื่องสำรองไฟ คลิกที่นี่ จะมีข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับประโยชน์ของเครื่องสำรองไฟ ให้คุณได้อ่าน และเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น