ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

อีเมล (E-mail) คืออะไร

email

 

อีเมล (E-mail) ย่อมาจาก Electronic Mail ในภาษาไทยเรามักเรียกกันว่าจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ คือเครื่องมือสำหรับสื่อสารในยุกต์ของคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต email นั้นเป็นการเขียนข้อความในลักษณะที่เหมือนกับการเขียนจดหมายในกระดาษทุกประการ จะแตกต่างกันตรงเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนข้อความเท่านั้น ปัจจุบันการเขียน email สามารถเขียนและส่งได้บนโทรศัพท์มือถือที่เรียกว่าสมาร์ทโฟน 

 

การส่ง email นั้นจะส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งเชื่อมโยงกันทั่วโลก ไม่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับส่ง email จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ก็ต้องใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าอินเตอร์เน็ต (Internet)

 

การทำงานของ E-mail

การทำงานของ email นั้นจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คอยให้บริการที่เรียกว่า เมลเซิฟเวอร์ (Mail server) ทำหน้าที่หลายอย่างเช่น เชื่อมโยงกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ในระบบเครือข่าย บริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง หรือลบผู้ใช้ หรือแม้กระทั่งการกำหนดสิทธิ์ต่าง ๆ ของผู้ใช้ ซึ่งองค์กรใหญ่ ๆ จะมีการตั้ง Mail Server ภายในองค์กรเพื่อรับส่ง email ผ่านระบบเครือข่ายขององค์กร

 

เรามักได้ยินกันอยู่เสมอโดยใช้ภาษาพูดว่า เมลใน หรือเมลนอก เพราะฉะนั้นเราจึงอาจจำแนก email ได้เป็น 2 ลักษณะคือ email ขององค์กร และฟรี email นั่นเองผู้ให้บริการฟรีอีเมลในปัจจุนบันได้แก่ gmail จาก google และ outlook.com จาก microsoft ซึ่งต้องบอกเลยว่า email นั้นมีความสำคัญมากกว่าเดิม เพราะผู้ให้บริการฟรีอีเมลทั้ง 2 ราย ได้นำบริการต่าง ๆ ของตนเองมารวมเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น cloud computing, socical media หรือแม้กระทั่ง การสื่อสารผ่านข้อความในรูปแบบอื่น ก็ต้องเข้าสู่ระบบด้วย email ในทุกบริการ

 

การเปิดใช้งาน email สามารถทำได้ 2 ลักษณะ ได้แก่การเปิดผ่านทางโปรแกรม Web browser และเปิดผ่าน Application ซึ่งทั้ง 2 แบบนี้มีข้อเด่นและข้อด้อยที่แตกต่างกัน

  • การเปิด email ด้วยโปรแกรม Web Browser นั้น สะดวก เพราะสามารถเปิดที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมีโปรแกรม Web Browser สิ่งที่ควรระวังคือเรื่องของความปลอดภัย เพราะหากเราลืมออกจากระบบ และบังเอิญว่าเราให้โปรแกรม Web Browser จำรหัสผ่านไว้ คนที่ไปใช้คอมพิวเตอร์ต่อจากเราจะเห็นข้อมูลใน email ของเราทั้งหมด
  • การเปิดด้วยโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Outlook หรือ Thunderbird ซึ่งต้องติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ มีข้อดีคือเปิด email ได้อย่างรวดเร็ว และมีลูกเล่นให้ใช้งานมากมาย ข้อเสียคือไม่สามารถใช้ email บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีโปรแกรมที่กล่าวมาได้

 

ลักษณะของชื่อ E-mail

ชื่อ email นั้นเปรียบเสมือนที่อยู่ของเรามีลักษณะเป็นชื่อที่เราตั้งตามความต้องการเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข และมีเครื่องหมาย @ ขั้นกลาง ตามด้วยชื่อโดเมนเช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ชื่อ email ในแต่ละโดเมนนั้นจะไม่สามารถซ้ำกันได้ ดังจะเห็นได้จากตอนที่เราสมัคร gmail หรือฟรี email อื่น หากมีคนใช้งานและระบบจะแจ้งให้เราทราบว่ามีผู้ใช้แล้ว และไม่ให้เราเลือกใช้ชื่อนั้น พร้อมกับแนะนำให้เราตั้งชื่อใหม่

 

เรื่องราวเกี่ยวกับ email ที่ต้องการนำเสนอก็มีเพียงเท่านี้ ติดตามเรื่องราวดี ๆ แบบนี้ได้ในเว็บไซต์ www.ninetechno.com นะครับ เพราะเทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่ง