คำสั่ง Ping คืออะไร ในระบบปฏิบัติการ Windows

ping 001

 

Ping คือคำสั่งที่ใช้สำหรับตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใช้ทดสอบว่าอุปกรณ์ปลายทางนั้นได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และทำงานเป็นปกติดีหรือไม่ การที่เราจะใช้คำสั่ง Ping บนระบบปฏิบัติการ Windows ได้นั้น จะต้องเปิดหน้าต่างสำหรับรับคำสั่งขึ้นมาเสียก่อน โดยคลิกเข้าไปในช่อง Search (หากเป็นระบบปฏิบัติการรุ่นเก่าอย่าง Windows XP จะต้องคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start และคลิกไปที่ RUN) และพิมพ์ cmd จากนั้นกดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ด ซึ่งจะมีลักษณะตามภาพด้านล่าง

 

ping 003

 

จากนั้นพิมพ์คำสั่ง และตามด้วยหมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ปลายทางได้เลย ดูตัวอย่างตามภาพด้านล่าง

 

ping 005

 

เมื่อกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ หากคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ปลายทางเชื่อต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์เดียวกัน และยังทำงานอยู่ ก็จะส่งข้อความกลับมาตามภาพด้านล่าง

 

ping 006

 

จะเห็นได้ว่าการใช้คำสั่ง Ping ในการตรวจสอบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้น สามารถทำได้ง่าย ๆ แต่หากต้องการให้เข้าใจคำสั่งเหล่านี้มากขึ้น เราก็ต้องเรียนรู้การทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้เข้าใจด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ IP Address, อุปกรณ์ปลายทางอย่างเช่น Server, Router ก็จะช่วยให้เราเข้าใจหลักการทำงานในภาพรวมของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อีกด้วย