ออนไลน์ (Online) คืออะไร

online

 

ออนไลน์ (online) คำที่ได้ยินอยู่เป็นประจำจนคุ้นหู และดูว่าจะเป็นคำติดปาก ของใครหลาย ๆ คนไปเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้เข้าใจความหมายของคำว่า ออนไลน์ มากขึ้น เราไปติดตามรายละเอียดกันได้เลยครับ ว่าแท้จริงแล้ว ทำไมต้องออนไลน์

 

คำว่าออนไลน์นี้เป็นคำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในแวดวงของนักคอมพิวเตอร์ (Computer)โดยในยุกต์แรกนั้นจะเน้นใช้คำนี้กับระบบคอมพิวเตอร์ ที่สามารถเชื่อมโยงเข้าหากัน และเปลี่ยนข้อมูลกันผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) สำหรับในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาอินเตอร์เน็ตให้มีความเร็วเพิ่มมากขึ้น อุปกรณ์สมัยใหม่อย่างแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ประกอบกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application) ที่เป็นลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network หรือ Social Media) ทำให้คนหันมาใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารกันเพิ่มมากขึ้น 

 

การค้าขายรูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้นบนแอพพลิเคชั่น การรับชมความบันเทิงต่าง ๆ ก็ล้วนสามารถทำได้บนแอพพลิเคชั่น เช่นเดียวกัน เรียกได้ว่าเกือบทุกสิ่งทุกอย่างสามารถทำผ่านแอพพลิเคชั่นได้ทั้งหมด 

 

คำว่าออนไลน์ในปัจจุบันจึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงบนคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว แต่คำว่าออนไลน์นั้นจะหมายถึงอุปกรณ์สมัยใหม่ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และให้ประโยชน์กับผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสื่อสาร การค้าขาย การชำระเงิน หรือเพื่อความบันเทิงต่าง ๆ และทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของคำว่า ขายภาพออนไลน์ ชำระเงินออนไลน์ หรือแม้กระทั่งการแสดงสถานะบนสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อเราได้ทำการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตว่า "ออนไลน์"