Open with คืออะไร

 

open with

 

โดยปกติแล้ว เวลาที่เราใช้คอมพิวเตอร์ (Computer) ในการทำงาน  เราก็มักจะเปิดโปรแกรมขึ้นมาทำงาน และเมื่อทำงานเสร็จ ก็จะบันทึกงานไว้ในชื่อ และนามสกุลของโปรแกรมนั้น เช่น เปิดโปรแกรม Microsoft Word เวลาทำงานเสร็จเราก็จะบันทึกงานด้วยชื่อที่เรากำหนดเอง เช่น เอกสารประกอบการอบรม.docx เป็นต้น หรือในบางกรณีไฟล์ที่เราได้มานั้นเป็นไฟล์ที่ได้จากอุปกรณ์อื่นที่นอกเหนือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ไฟล์ภาพที่ได้จากกล้องดิจิตอล หรือโทรศัพท์ ก็จะมีชื่อเป็นรหัสลำดับของไฟล์ และมีนามสกุลเป็น .jpg ตัวอย่างเช่น IMG_6808.jpg เวลาที่เราจะเปิดไฟล์รูปภาพเหล่านี้ ก็มักจะดับเบิลคลิกแล้วไฟล์นั้น ก็จะถูกเปิดขึ้นมาด้วยโปรแกรมที่เหมาะสม แต่หากวันใดวันหนึ่งดับเบิลคลิกไฟล์นั้น แล้วเปิดด้วยโปรแกรมที่ไม่ถูกต้อง จนแสดงผลออกมาโดยไม่ถูกต้อง ก็จำเป็นจะต้องใช้เมนู Open with เข้ามาช่วยเหลือ ดูตัวอย่างตามภาพด้านล่าง

 

ผมกำลังจะเปิดไฟล์ภาพด้วยโปรแกรมสำหรับปรับแต่งรูปภาพอย่าง Photoshop หากผมดับเบิลคลิกบนภาพเลยก็จะไม่เปิดภาพด้วยโปรแกรม Photoshop อย่างที่ต้องการ ผมจึงคลิกเม้าส์ขวาบนไฟล์รูปภาพที่ต้องการจะเปิดด้วยโปรแกรม Photoshop เมื่อปรากฎเมนูขึ้นมาคลิกเลือกเมนู Open with > และคลิกเลือก Photoshop 2021

 

open with 002

 

เพียงเท่านี้ภาพดังกล่าวก็จะถูกเปิดด้วยโปรแกรม Photoshop และพร้อมสำหรับการทำงานปรับแต่งรูปภาพต่อไป

 

open with 003

 

กล่าวโดยสรุปก็คือ Open with นั้นใช้เปิดไฟล์ โดยเราสามารถเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมได้ ตามความต้องการของเรา หรือบางทีเราก็ใช้ในการแก้ปัญหาเมื่อเราเปิดไฟล์นั้นด้วยโปรแกรมเดิมไม่ได้ หวังว่าจะเข้าใจความหมายของการใช้ Open with มากขึ้นนะครับ