บิต (Bit) คืออะไร

 

bit

 

สิ่งที่เราต้องยอมรับคือทุกวันนี้สมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาท กับชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ๆ ทุกวัน เรียกได้ว่าเป็นทั้งเครื่องมือทำมาหากิน และเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับความบันเทิงได้ในเครื่องเดียว สมาร์ทโฟนสามารถทำงานเอกสารด้วยแอพพลิเคชั่นได้ สามารถถ่ายภาพและวีดีโอได้ สามารถบันทึกเสียงก็ทำได้เช่นเดียวกัน ซึ่งไม่ว่าเราจะสร้างงานเอกสารต่าง ๆ แล้วจัดเก็บในสมาร์ทโฟน หรือจะถ่ายภาพ หรือจะบันทึกเสียง สิ่งที่ได้จากการกระทำเหล่านี้จะเรียกว่าไฟล์ (File) ซึ่งในอดีตนั้น ไฟล์ จะถูกใช้งานกับคอมพิวเตอร์ (Computer) เป็นหลัก และเมื่อมีการพัฒนาสมาร์ทโฟนขึ้นมา แน่นอนว่าสมาร์ทโฟนนั้นมีการทำงานที่คล้ายคลึงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะฉะนั้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร รูปภาพ เสียง หรือวีดีโอ ที่สร้างเสร็จเรียร้อยแล้วก็จะถูกเรียกว่าไฟล์ เช่นเดียวกัน

 

เราสามารถแยกแยะขนาดของไฟล์ได้ด้วยหน่วยของคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหน่วยวัดเหมือนกับหน่วยวัดอื่น ๆ เช่น หน่วยวัดระยะทาง ก็เริ่มจาก มิลลิเมตร, เซ็นติเมตร, กิโลเมตรเป็นต้น หากเป็นหน่วยวัดในการวัดน้ำหนัก จะเริ่มจาก มิลลิกรัม กรัม กิโลกรัมเป็นต้น สำหรับหน่วยวัดขนาดข้อมูลของคอมพิวเตอร์นั้นจะเริ่มจาก บิต, ไบต์, กิโลไลต์, เมกะไบต์, จิกกะไบต์ เป็นต้น เพราะฉะนั้นจะเก็นได้ว่า บิต นั้นคือหน่วยวัดขนาดข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุด ซึ่งก็ไม่แตกต่างอะไรกับการวัดระยทางที่มิลลิเมตรนั้นคือหน่วยที่สั้นที่สุด หรือแม้กระทั่งการชั่งน้ำหนักเองก็ตาม หน่วยที่เป็นมิลลิกรัมก็จะมีน้ำหนักเบาที่สุด เช่นกัน

 

เมื่อคุณได้อ่านมาถึงจุดนี้แล้ว ก็หวังว่าคุณจะเข้าใจความหมายของ บิด ได้มากขึ้น ว่าเมื่อเรามีการสร้างงานบนคอมพิวเตอร์ งานนั้น ๆ ย่อมต้องมีขนาดของมัน ยิ่งงานนั้นเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกราฟฟิกส์ ก็ยิ่งจะเพิ่มขนาดของไฟล์ให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นไปตามลำดับ