กิโลไบต์ กับ เมกะไบต์ อะไรเยอะกว่ากัน

 

kbvsmb

 

หน่วยวัดขนาดข้อมูลของคอมพิวเตอร์ (Computer) ที่เรามักได้ยินกันในปัจจุบันนี้ มักจะเริ่มจากหน่วยที่เป็น Kb (Kilobyte) ออกเสียงเป็นภาษาไทยว่ากิโลไบต์ และอีกหนึ่งหน่วยที่ได้ยินกันบ่อย ๆ ก็คือ Mb (Megabyte) ออกเสียงเป็นภาษาไทยว่าเมกะไบต์ หากคุณกำลังสับสบว่าหน่วยวัดขนาดของคอมพิวเตอร์หน่วยใดมีค่าที่มากกว่า บทความนี้มีคำตอบสำหรับคุณดังนี้

 

หน่วยที่เป็นเมกกะไบต์ (Mb) จะมีขนาดที่มากกว่า ที่ใหญ่กว่า หรือเย๊อะกว่า หน่วยที่เป็นกิโลไบต์ (Kb)

 

เพราะฉะนั้น เมื่อคุณบันทึกงานออกมาเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์แล้ว คุณสามารถพิจารณาขนาดของไฟล์นั้นได้ เรียกได้ว่าดูเป็นว่าไฟล์ไหนเล็กไฟล์ไหนใหญ่ จะได้นำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง เช่น เมื่อเราจะส่ง Email หรือ ส่ง Line เราก็ควรจะต้องมีความรู้ในเรื่องของหนวยวัดขนาดของคอมพิวเตอร์ให้แม่นยำ เพื่อที่จะได้ทำงานไม่ผิดพลาดนั่นเอง

 

สำหรับตัวอย่างที่เราควรจะต้องทราบเกี่ยวกับขนาดของไฟล์ก็คือ การส่ง Email แบบแนบไฟล์ เนื่องจากการส่ง Email ในแต่ละครั้งนั้น ไฟล์ที่จะแนบไฟล์กับ Email ควรมีขนาดไม่เกิน 10 Mb หากเกินจากนี้ควรใช้วิธีการอื่นแทน เช่น การ Upload ไฟล์ขึ้น Google Drive แล้วนำ Link มาส่งแนบไปพร้อม Email จะดีกว่า