พีเพิลแวร์ (Peopleware) คืออะไร

peopleware 

 

โดยปกติแล้วเมื่อเราใช้งานคอมพิวเตอร์ คำที่เรามักจะได้ยินกันบ่อย ๆ ก็คือคำว่า Software และคำว่า Hardware สำหรับคำว่า Peopleware นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์นั่นเอง ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) ไม่สามารถทำงานด้วยตัวเองได้ ต้องอาศัยบุคคลซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเข้ามาใช้งาน หรือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์นั่นเอง สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนั้นมีเป็นจำนวน อันเนื่องมาจากพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาอย่างรวดเร็วนั่น ต่อไปนี้คือบุคคลที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอร์

 

1.  User คือบุคคลผู้มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Hardware ในระดับพื้นฐาน และสามารถใช้ Software ได้ในระดับที่ดี

2.  Programmer คือบุคคลผู้สร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เราคุ้นเคยกันในคำว่าเขียนโปรแกรม โปรแกรมเมอร์นั้นสามารถเขียนโค้ดต่าง ๆ เพื่อสร้างโปรแกรมขึ้นมา ซึ่งถือเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญเฉพาะด้าน

3.  Administrator คือบุคคลผู้ดูแลบริหารระบบคอมพิวเตอร์ โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีหน้าที่กำหนดนโยบายคอมพิวเตอร์ และบริหารแผนการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในองค์กรเป็นหลัก เนื่องจากมีคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่องค์กรต้องใช้งานเป็นจำนวนมาก

4.  System Analyst บางทีก็เรียกสั้น ๆ ว่า SA คือบุคคลที่ทำหน้าที่ในการวางแผน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์มีเสถียรภาพที่ดี ส่วนใหญ่จะอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น

 

ทั้งหมดนี้คือตัวอย่างของ Peopleware หรือบุคคลากรทางคอมพิวเตอร์ ที่คุณควรรู้จัก และเข้าใจเมื่อได้ยินคำเหล่านี้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว Peopleware ยังมีมากกว่านี้อีกมาก แต่บุคคลากรที่นำมายกตัวอย่างนี้ เรามักได้ยินกันอยู่บ่อย ๆ และคุ้นหูมากกว่าคำอื่น ๆ