ดาต้า (Data) คืออะไร

data

 

Data คือ ตัวอักษร, ตัวเลข, รูปภาพ, เสียง, วีดีโอ ที่มีจำนวนมากรวมกันเป็นกลุ่ม และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ ได้ โดยการนำมาวิเคราะห์และสรุปผลออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตารางสรุป หรือแสดงผลด้วยกราฟรูปแบบต่าง ๆ และเรียนสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ว่าข้อมูล หรือ Data นั่นเอง การจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันนี้จะถูกจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ โดยผ่านทางโปรแกรมที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีฟอร์มกรอกข้อมูล และนำข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้นจัดเก็บลงในฐานข้อมูล แยกตามชนิดของ Data แต่ละตัว

 

Data จะมีลักษณะเฉพาะตัวเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ และนามสกุลจะเป็นตัวอักษร ซึ่งไม่สามารถนำไปคำนวณได้ แต่ ข้อมูลที่เป็นตัวเลข เช่น อายุ, จำนวนต่าง ๆ จะสามารถนำไปคำนวณได้ หรือข้อมูลที่เป็นรูปภาพก็จะนำไปแสดงผลเพียงอย่างเดียว ข้อมูลรูปภาพนี้จะช่วยอธิบายใจความของข้อมูลได้เป็นอย่างดี แต่ก็ต้องยอมรับว่าข้อมูลรูปภาพ, เสียง, และวีดีโอนั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าข้อมูลที่เป็น ตัวอักษร หรือตัวเลข