Sign in คืออะไร แปลว่าอะไร

sing in

 

เวลาที่เราจะใช้บริการเว็บไซต์ (Website) หรืแอพพลิเคชั่น (Application) ในปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่มักมีการให้สมัครสมาชิกของเว็บไซต์ ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน และเพื่อแยกแยะได้ว่าใครเป็นใคร นอกจากนี้เรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลความเป็นส่วนตัวก็เป็นส่วนหนึ่งของการสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นนั้น ๆ สำหรับข้อมูลที่เราใช้ในการสมัครส่วนใหญ่ก็จะเป็น Email ชื่อ-นามสกุล และรหัสผ่านที่เราสามารถตั้งได้เอง เมื่อสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่เราจะใช้ต่อไปก็คือ Email และรหัสผ่านที่เรากรอกลงในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกนั่นเอง ต่อไปเราจะมาดูกันว่าคำว่า Sign in เกี่ยวข้องอะไรกับการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น

 

Sign in ออกเสียงว่า ไซน์อิน แปลว่า เข้าสู่ระบบ โดยส่วนใหญ่หากเป็นเว็บไซต์ จะมีคำนี้อยู่ในหน้าโฮมเพจ (Home page) ซึ่งเป็นหน้าแรก หรือหน้าหลักของเว็บไซต์นั้น ๆ หรือหากเป็นแอพพลิเคชั่นก็จะอยู่ในหน้าจออันดับต้น ๆ เช่นกัน โดยเมื่อเราได้ทำการสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนใหญ่จะใช้ Email และ Password ที่เราได้ทำการสมัครสมาชิกนั้นมากรอกลงในแบบฟอร์ม เพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นด้วยสิทธิ์การใช้งานของเรา ส่วนใหญ่ Email จะใส่ในช่อง Username และรหัสผ่านใส่ในช่อง Password เมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยมักจะมีปุ่มให้คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ และใช้งานเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นนั้น ๆ ต่อไป

 

ทั้งหมดนี้คือความหมายของคำว่า Sign in ที่จะช่วยให้ผู้เริ่มต้นใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือแอพพลิเคชั่น ได้เข้าใจความหมายได้มากขึ้น