Sign up คืออะไร แปลว่าอะไร

sing up

 

เว็บไซต์ (Website) และแอพพลิเคชั่น (Application) ในปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่จะมีระบบสำหรับสมัครสมาชิก เนื่องจาก สามารถระบุตัวบุคคล รวมไปจนถึงการใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นนั้น ๆ ขอยกตัวอย่าง Gmail ซึ่งเป็นบริการฟรี Email ที่เราต้องสมัครสมาชิกจึงจะสามารถเข้าไปใช้งานได้ โดยการสมัครสมาชิกนั้นเราจะต้องกรอกข้อมูลของเราลงในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นให้ถูกต้อง และเมื่อเราสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่เราจะได้รับก็คือ Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบนั่นเอง หากคุณได้อ่านบทความก่อนหน้านี้จะเข้าใจได้ว่าการเข้าสู่ระบบคืออะไร แต่หากคุณพลาดไปสามารถ คลิกที่นี่ เพื่อทำความเข้าใจกับคำว่า Sign in หรือการเข้าสู่ระบบนั่นเอง ต่อไปเราจะมาดูความหมายของคำว่า Sign up เพื่อสร้างความเข้าใจมากขึ้น

 

Sign up ออกเสียงว่า ไซน์อัพ คือการสมัครสมาชิก เพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อเราจะใช้บริการเว็บไซต์ที่ต้องสมัครสมาชิกก่อนใช้งาน จะต้องหาคำว่า Sign up ให้พบ และคลิกเพื่อเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มสมัครสมาชิก จากนั้นกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ถูกต้อง ซึ่งหลังจากสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password เราก็จะสามารถเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นนั้น ๆ ได้

 

ทั้งหมดนี้คือความหมายของคำว่า Sign up ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจได้มากขึ้น เมื่อพบเห็นคำนี้จากเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นที่เราต้องการใช้งาน