ล็อกเอาท์ (Log out) คืออะไร หมายความว่าอย่างไร

logout

 

Log out อีกหนึ่งคำที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ (Website) และแอพพลิเคชั่น (Application) คำว่า Log out นั้นมีความหมายเหมือนกับคำว่า Sign Out ก็คือออกจากระบบ โดยเมื่อเราเข้าสู่ระบบ และทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเราต้องการออกจากระบบ ก็ต้องหาเมนูที่มีชื่อว่า Log out หรือบางเว็บไซต์ ก็จะใช้คำว่า Sign out การออกจากระบบแบบนี้เรียกว่าออกจากระบบอย่างถูกต้อง ถูกวิธี และมีความปลอดภัย สิ่งที่เราต้องจำให้ขึ้นใจก็คือ เมื่อเราใช้เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นที่มีการสมัครสมาชิก และเข้าสู่ระบบแล้ว จะต้องคลิกปุ่ม Log Out เพื่อออกจากระบบทุกครั้งด้วยเสมอ