โปรเน็ต 10 GB คืออะไร

pronet 10 mb

 

โปรโมชั่นอินเตอร์เน็ต 10 GB นั้นให้ความสำคัญกับความเร็วของอินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นหลัก แต่จะจำกัดจำนวนของข้อมูลที่เราใช้ เปรียบเทียบง่าย ๆ ว่าถ้าคุณถ่ายภาพมา 1 ภาพ มีขนาด 10 Mb ภาพ 100 ใบจะเท่ากับ 10 X 100 = 1000 Mb หรือเทียบเท่า 1 GB เพราะฉะนั้นปริมาณข้อมูลของอินเตอร์เน็ต 10 GB ก็จะเท่ากับภาพที่มีขนาด 10 Mb จำนวน 10000 ใบ หรือหากเป็นไฟล์วีดีโอ ที่มีขนาด 1 GB ก็จะสามารถดูวีดีโอ ได้ 10 วีดีโอ เป็นต้น ทั้งหมดนี้คือการเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เวลาที่เราเปิดเว็บไซต์ หรือใช้งานแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ยังมีองค์ประกอบอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งองค์ประกอบเหล่านั้นก็ล้วนแต่ใช้ปริมาณข้อมูลทั้งหมด

 

สิ่งที่เราจะได้รับจากโปรโมชั่นในลักษณะนี้ก็คือ ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการรับ-ส่งข้อความ การเปิดฟังเพลง การเปิดดูรูปภาพ หรือการดูวีดีโอบนโซเชียลต่าง ๆ จะทำได้อย่างราบรื่น แต่เมื่อเราเปิดไปนาน ๆ และใช้จนถึงขีดจำกัด ก็จะไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดได้อีก แต่จะต้องใช้ความเร็วที่ต่ำลง ซึ่งได้รับมาในแต่ละโปรโมชั่นนั่นเอง

 

ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของโปรโมชั่นอินเตอร์เน็ต 10 GB ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงหลักการของแพ็คเกจได้มากขึ้น และสามารถนำไปเปรียบเทียบ และเลือกแพ็คเกจอินเตอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสม