เวอร์ชั่น (Version) คืออะไร

version

 

เวอร์ชั่น (Version) แปลว่า รุ่น ในที่นี้จะหมายถึงการสร้างสิ่งใด ๆ ขึ้นมา และกำหนดรุ่นให้กับสิ่งที่สร้างนั้น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมขึ้นมาก็มักจะมีการกำหนดรุ่นให้กับโปรแกรม เช่น โปรแกรมแรกที่สร้างนั้นเวอร์ชั่น 1.0 เมื่อเห็นหมายเลขกำกับหลังเวอร์ชั่นก็จะทำให้เข้าใจได้ว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมรุ่นแรก หลังจากนั้นเมื่อมีการพัฒนาโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ ก็อาจจะกำหนดหมายเลขด้านหลังเป็น 2.0 และตัวเลขของเวอร์ชั่น จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการพัฒนาโปรแกรมรุ่นต่อ ๆ ไป

 

ประโยชน์ของการกำหนดเวอร์ชั่น

  • เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการของสิ่งที่สร้าง
  • เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงใหม่เก่าของสิ่งที่สร้าง
  • ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยของการพัฒนาสิ่งที่สร้าง

 

ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเวอร์ชั่น ซึ่งเป็นคำที่เราได้ยินอยู่บ่อยครั้ง แต่เราอาจจะไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของมัน