Icon คืออะไร

icon

 

ไอคอน (Icon) คือไฟล์รูปภาพขนาดเล็ก มีนามสกุล .ico นำมาใช้ชื่อสารเพื่อช่วยให้เข้าใจได้ง่าย เช่น การนำ Icon มาวางบนเว็บไซต์ ทำปุ่มต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้คลิก ซึ่ง Icon จะช่วยดึงดูดความสนใจ และเข้าใจได้ง่ายกว่าการเขียนด้วยตัวอักษร เช่น ปุ่ม Download ปุ่ม Back ปุ่ม Next เป็นต้น นอกจากนี้ Icon จะใช้มากบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในแถบเครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้เข้าใจ และทำงานได้ง่ายอีกเช่นกัน เช่น เราเห็นไอคอนรูปแผ่นดิสเก็ต ก็เข้าใจได้ว่าคือการบันทึกข้อมูล เห็นไอคอนรูปแฟ้มเปิด ก็หมายถึงการการเปิดไฟล์เป็นต้น เพราะฉะนั้นแล้วไอคอนจึงเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับการสร้างเว็บไซต์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันนี้เมื่อมีการพัฒนาสมาร์ทโฟนขึ้นมา ไอคอนยิ่งมีบทบาทมากขึ้น เพราะเมื่อคุณติดตั้งแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ บนสมาร์ทโฟน ก็จะพบกับไอคอนบนหน้าจอ เพื่อเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นเหล่านั้น

 

นอกจากบนเว็บไซต์ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนแล้ว เรายังจะพบเห็นไอคอนได้จากเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เป็นระบบดิจิตอบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ เป็นปุ่มให้เรากด เพื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง และถูกวิธีการ