รีเซ็ต (Reset) คืออะไร

 

Reset นั้นมีหลายความหมาย แต่ในทุก ๆ ความหมาย จะหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ การคืนค่าเดิม ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราซื้อ IP Camera และได้มีการตั้งค่าต่าง ๆ ไปเรียบร้อยแล้ว แต่วันดีคืนดีจำเป็นจะต้องตั้งค่าใหม่ เนื่องจากลืมรหัสผ่าน สิ่งที่ต้องทำก็คือการ Reset โดยการหาเหล็กเสียบเข้าไปในช่อง Reset ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที ซึ่งการตั้งค่าต่าง ๆ จะหายไปทั้งหมด กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นของกล้องนั่นเอง

หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตอย่าง Access Point ก็เช่นกัน เรื่องเราตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่ามีปัญหาบางอย่างที่เราต้องแก้ไข การ Reset โดยการกดปุ่ม Reset บน Access Point ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถกลับไปยังค่าเริ่มต้น และดำเนินการตั้งค่าใหม่ เพื่อให้ Access Point สามารถใช้งานได้ตามความต้องการของเรา

นอกจากนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์เองก็มีปุ่มที่เรียกว่า Reset อยู่ด้วย ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาที่เราเรียกกันติดปากว่าเครื่องแฮงค์ ไม่สามารถเลื่อนเมาส์ หรือกดปุ่มใด ๆ บนคีย์บอร์ดได้ ก็มีความจำเป็นต้องกดปุ่ม Reset เพื่อเริ่มต้นระบบใหม่ และจะได้หาทางแก้ไขปัญหาต่อไป

จะเห็นได้ว่าการ Reset นั้นมีทั้งการกดปุ่มเพื่อเริ่มต้นระบบใหม่ และการกดปุ่มแช่เพื่อเรียกค่าเดิมคืนมา เพราะฉะนั้นการ Reset ใด ๆ ก็ตาม มีความจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจอยู่พอสมควร เพราะบางครั้งการ Reset ก็จะทำให้ข้อมูลหายได้ เช่น การ Reset สมาร์ทโฟน ซึ่งข้อมูลจะหายไปทั้งหมด แต่จะได้ค่าโรงงานกลับคืนมา ทำให้เราต้องตั้งค่าสมาร์ทโฟนใหม่อีกครั้งนั่นเอง