เครื่องแฮงก์ (Hang) คืออะไร

 

คำว่าเครื่องแฮงก์ (Hang) เป็นคำที่เราได้ยินอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) หรือสมาร์ทโฟน (Smartphone) ก็ตาม สำหรับความหมายของคำว่าแฮงก์ จะหมายถึงเครื่องนั้นหยุดการทำงาน หรือจะเรียกว่าเครื่องค้างก็ได้ จุดสังเกตุสำหรับคอมพิวเตอร์ก็คือ ให้กดปุ่ม Num Lock บนคีย์บอร์ด แล้วสังเกตว่าไฟ Num Lock ดับหรือไม่ จากนั้นลองกดซ้ำลงไปดูว่าไฟติดหรือไม่ แต่ถ้ากดแล้วไฟไม่ดับ หรือไม่ติดเลย นิ่ง ๆ แสดงว่าเครื่องแฮงก์ไปเรียบร้อยแล้ว

อาการเครื่องแฮงก็นั้นจะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ เมื่อเกิดปัญหาขึ้น คอมพิวเตอร์ก็จะหยุดการทำงานได้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ปัญหามักจะเกิดมาจากฮาร์ดแวร์ทำงานผิดปกติ อันเนื่องมาจากหลายปัจจัยอีกเช่นกัน เช่น เครื่องร้อนจัดจนทำงานไม่ได้ หรือเครื่องนั้นเคยตกกระแทกจากที่สูงจนอุปกรณ์ภายในกระทบกระเทือน ชำรุดเสียหายก็ทำให้เครื่องแฮงค์ได้

สำหรับในส่วนของซอฟต์แวร์นั้น ก็สามารถทำให้เครื่องแฮงค์ได้เช่นกัน เช่นเมื่อมีการ Update ระบบปฏิบัติการ (Operating System) หรือแอพพลิเคชั่น (Application) แล้วปรากฏว่าฮาร์ดแวร์ไม่รองรับ ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่จะทำให้เครื่องแฮงก์ได้เช่นกัน