Username คืออะไร

ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ (Website) หรือแอพพลิเคชั่น (Application) ต่าง ๆ มักจะให้เราสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน และสิ่งที่เราจะพบเห็นได้อยู่เสมอ และเป็นช่องแรก ๆ ที่เราต้องกรอกข้อมูลก็คือ Username แล้ว Username ในความหมายที่แท้จริงแล้วคืออะไร หาคำตอบได้ในบทความนี้ครับ

 

Username ออกเสียงว่ายูสเซอร์เนม แปลว่า ชื่อผู้ใช้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ระบุตัวตนของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้ Email เป็นชื่อผู้ใช้ หรือผู้ให้บริการบางแห่งก็จะอนุญาตให้เราสามารถตั้งชื่อผู้ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบได้เอง โดยเป็นชื่อคล้ายชื่อเล่น เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ปนตัวเลขก็ได้ หรือบางแห่งก็อนุญาตให้ใช้เบอร์โทรศัพท์เป็นชื่อผู้ใช้ได้เช่นกัน Username คือสิ่งที่เราต้องจดจำให้ได้ เพราะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการเข้าสู่ระบบแต่ละบริการ หากลืมชื่อผู้ใช้ก็เหมือนกับเราลืมบ้านของตนเองว่าอยู่ที่ไหน เราก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เลย