Password คืออะไร

password ออกเสียงว่า พาสเวิร์ด แปลว่า รหัสผ่าน โดยทั่วไปแล้วใช้สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ ระบุตัวบุคคลได้ นิยมใช้กับอุปกรณ์หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ตู้ ATM, บนระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์, เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นบนมือถือเป็นต้น password นั้นจะใช้คู่กับ username ซึ่งช่วยสร้างความปลอดภัยได้มากขึ้น แต่ก็มีอุปกรณ์บางอย่างที่ใช้เพียง password เท่านั้น เพื่อเข้าสู่ระบบ

 

การได้มาของ Password โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้ตั้งเอง เพราะ password นั้นจะต้องเป็นความลับ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุด และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด เวลาตั้ง password จะต้องมีความยากในระดับที่คนอื่นคาดเดาได้ยาก หรือคาดเดาไม่ได้ แต่สิ่งสำคัญที่สุด ตัวเราเองต้องจดจำได้เป็นอย่างดี หลักการง่าย ๆ ในการตั้ง password ให้ปลอดภัยนั้นมีดังต่อไปนี้

1.  เริ่มต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

2.  ตามด้วยสัญลักษณ์พิเศษ เช่น ! หรือ @

3.  ตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ เป็นตัวพิมพ์เล็ก

4.  ตามด้วยสัญลักษณ์พิเศษอีก 1 รอบ

5.  ตามด้วยตัวเลข 2-3 ตัว

ตัวอย่างเช่น S@waddee@64 เมื่อตั้ง password ลักษณะนี้แล้ว จะช่วยสร้างความปลอดภัยได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียว แต่ถ้าต้องการความปลอดภัยสุด ๆ จะต้องทำอีกหลายอย่าง ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์นั้น ๆ เป็นอะไร