สกอบาร์ (Scroll bar) คืออะไร

scroll bar

 

สกอบาร์ (Scroll bar) คือแถบเลื่อนหน้าจอที่มีอยู่ในโปรแกรมทุก ๆ โปรแกรม แม้แต่บนระบบปฏิบัติการก็ต้องมีสกอบาร์ ลักษณะของสกอบาร์นั้นจะเป็นแท่งสี่เหลี่ยม และมีลูกศรสามเหลี่ยมอยู่บริเวณหัว และบริเวณท้ายของแท่งสกอบาร์ โดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ด้านขวามือ และด้านล่างของหน้าต่างโปรแกรม เหตุผลหลักที่ต้องมีสกอบาร์ ก็เพราะว่าจอภาพมีขนาดจำกัด ในกรณีที่หน้าต่างโปรแกรมมีขนาดใหญ่ หรือมีความสูงมาก จะไม่สามารถแสดงผลได้ทั้งหมด ปุ่มสกอบาร์จึงถูกนำมาแก้ไขปัญหานี้

 

วิธีการใช้สกอบาร์นั้นสามารถทำได้ 2 วิธี คือจะกดเลื่อนหน้าจอโดยการคลิกที่ปุ่มลูกศรด้านบนหรือด้านล่างก็ได้ การคลิกนั้นต้องคลิกซ้ำ ๆ เพื่อเลื่อนหน้าจอตามต้องการ แต่หากต้องการความรวดเร็วแล้ว แนะนำให้คลิกแท่งสี่เหลี่ยมบริเวณตรงกลางของสกอบาร์ ก็จะทำให้การเลื่อนหน้าต่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก ปัจจุบันนี้มีการพัฒนาให้เมาส์มีลูกกลิ้งด้านบน ใช้สำหรับหมุนขึ้นหรือหมุนลงโดยการใช้นิ้วชี้เลื่อนลูกกลิ้งดังกล่าว ก็เป็นการเลื่อนหน้าจอได้เหมือนกัน ซึ่งช่วยให้การเลื่อนหน้าต่างโปรแกรม สะดวกมากยิ่งขึ้น