Agreement แปลว่าอะไร

agreement 1

 

Agreement แปลว่า ข้อตกลง เรามักพบเห็นคำนี้ได้ตามหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ต้องมีการสมัครสมาชิก ซึ่งหากเรายอมรับข้อตกลงจึงจะสามารถใช้บริการเว็บไซต์นั้นได้ ส่วนใหญ่เมื่ออ่านข้อตกลงเสร็จแล้ว บริเวณบรรทัดท้ายสุดจะมีช่อง หรือปุ่ม ให้เราคลิกยอมรับ เหตุผลที่ต้องมีข้อตกลงก็เพื่อเป็นไปตามกฎหมาย และป้องกันการเกิดข้อพิพาทต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต นอกจาก Agreement จะมีแสดงบนหน้าเว็บไซต์แล้ว ในการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะมีหน้าที่แสดงถึงข้อตกลงให้กดยอมรับเช่นกัน นอกจากนี้บน Application ก็จะมีข้อตกลงเช่น โดยเฉพาะ Application ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น Application ธนาคารเป็นต้น ทั้งหมดนี้คือเรื่องของ Agreement ซึ่งหวังว่าคุณจะเข้าใจมากขึ้น เพราะวันข้างหน้าเมื่อพบกับหน้าจอ Agreement หรือหน้าที่แสดงถึงข้อตกลงแล้ว จะได้เข้าใจว่าทำไมจะต้องมีหน้านี้ขึ้นมาแสดงด้วย